Episztemológia =(ismeretelmélet)

Fogalom és referencia

A tudás végső megalapozásáról

A tapasztalati tudományfilozófia metodikájának további logikai kibontása

A tudományos forradalmak szerkezete?

MINDEN METAFIZIKA ÉRTELMETLENSÉGE

Ideál és valóság kapcsolata

Joseph Needham: Régi kínai tudományos és technológiai szövegek fordítása

A KUTATÁSI PROGRAMOK SZERKEZETÉROL

Karl R. Popper: Igazság, racionalitás és a tudományos tudás gyarapodása címû mûvének referátuma és interpretációja

Posztmodern

Empirizmus dogmák nélkül, túl a pragmatizmuson Willard van Orman Quine: Az empirizmus két dogmája

A tudományszociológia és tudományelmélet kapcsolata a tudományfilozófia szintézisében

A bizonytalan tudásról

Igaz-e a logika?

A paradigmikus tanulás és korlátai

EGY TEHETSÉG KARCOLATA elemzés Neumann János életrajzából

Berend T. Iván- Ránki György „A magyar gazdaság száz éve” címu gazdaságtörténeti könyvének recenziója

Becsületes és ésszerű gondolkodásmód a Magyar Mérnök és Építész Egyesület Közlönyének 1876-os évjáratában